Miles

Views
1 year ago

Miles #27 Old Is The New Young

 • Text
 • Elke
 • Strikt
 • Verboden
 • Produpress
 • Ongeoorloofde
 • Kopie
 • Voorafgaande
 • Schriftelijke
 • Toestemming
 • Jaar
Miles #27 Old Is The New Young

PUBLIREPORTAGE De 5

PUBLIREPORTAGE De 5 mythes over beleggen Een enquête over beleggen onder 621 Belgen leert dat er over dit onderwerp nog een aantal hardnekkige misverstanden bestaan. Dit is de top 5. 1 Ik moet rijk zijn om te beleggen Meer dan de helft van de niet-beleggers (51,5% om precies te zijn) stelt: “Ik bezit te weinig kapitaal om te kunnen beleggen.” Dat is een variant op de aloude overtuiging dat men rijk moet zijn om te kunnen beleggen. Het gevolg hiervan is dat een meerderheid van de Belgen zijn geld liever op een spaarrekening laat staan. Helaas verliest u tegenwoordig geld op uw spaarrekening. Wanneer de inflatie op 2% zit en spaarrentes rond 1% schommelen verliest u elk jaar 1% op uw vermogen. Een juistere stelling zou dus kunnen zijn “U bent niet rijk genoeg om te blijven sparen.” 2 Ik moet een expert zijn om te kunnen beleggen 37,7% van de niet-beleggers verklaart hun koudwatervrees door de stelling “Ik ken te weinig over beleggingen.” Maar moet u een expert zijn om te kunnen beleggen? Het is belangrijk dat u begrijpt waarin u belegt, en hier is een belangrijke taak weggelegd voor financiële instellingen. Zij moeten hun cliënten goed informeren over wat er op de markt is en wat de voordelen en risico’s zijn van deze producten. En ze moeten de juiste match maken tussen de cliënt, zijn beleggingshorizon, zijn doelstellingen, zijn risicoprofiel en een bepaald product. Kies dus beter voor een bank die niet enkel de eigen huisproducten aanbiedt, maar in alle objectiviteit ook producten van externe beheerders adviseert. Vergewis u er ook van dat uw bank uw beleggingen opvolgt. Een fonds dat vandaag aan uw doelstellingen beantwoordt, doet dat mogelijk over een half jaar niet langer. Op dat moment moet uw beleggingsadviseur u waarschuwen om dit fonds te verkopen en eventueel een ander aan te schaffen. 3 Er zijn te veel risico’s verbonden aan beleggen Voor 33,7% van de niet-beleggers is risicoaversie de oorzaak van hun weerstand tegen beleggen. Door verstandig en gespreid te beleggen in beleggingsproducten is het echter mogelijk om een aantal risico’s in te dijken. Risicovolle beleggingen doet u uiteraard enkel met geld dat u op korte termijn niet nodig heeft. Om het risico af te stemmen op wat u persoonlijk aankunt, ontwikkelde Deutsche Bank het Financial ID, een strikt persoonlijk profiel dat rekening houdt met uw financiële situatie, doelstellingen, beleggingshorizon en financiële kennis. Naargelang uw Financial ID blijkt of u enkel voor de allerveiligste opties kiest (spaarrekeningen, Tak 21-spaarverzekeringen …) of ook hogere risico’s aankunt met een deel van uw vermogen (gemengde beleggingsfondsen, aandelenfondsen, aandelen …). 4 Ik wil een mooi rendement op de korte termijn 24,7% van de Belgen wil zijn geld niet voor lange termijn wegzetten en komt daarom niet aan beleggen toe. Wie wél belegt, denkt op de heel korte termijn. 50% van de Belgen houdt een termijn van minder DEUTSCHEBANK.BE Elke ongeoorloofde kopie is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Produpress NV.

dan vijf jaar voor ogen bij beleggingen en verwacht toch een groot rendement. Nochtans adviseren experts voor een be legging in gemengde fondsen minstens 5 jaar en voor aandelen(fondsen) minstens 10 jaar. Door uw beleggingen over een langere periode te spreiden, kunt u eventuele verliezen mogelijk terug goedmaken en hebt u meer kans op rendement, onder meer door de gecumuleerde interest. 5 Beleggen is te duur 9,5% van de Belgen die niet belegt, denkt dat de kosten aan beleggen te hoog zijn. Het klopt dat bij sommige (groot)ban ken de instap-, uitstapen bewaarkosten flink de pan uit swingen. Kies daarom voor een bank met de laagst mogelijke kostenstructuur, want kosten vreten aan uw rendement. De kracht van de tijd (en de samengestelde interest) Elke maand spaart u 100 euro op een spaarboekje. Met de huidige rente en inflatie verliest u elk jaar 1% koopkracht. Na 10 jaar hebt u het equivalent van 10.357 euro op uw spaarrekening, na 20 jaar 17.886 euro. Elke maand stort u 100 euro in een flexibel gemengd fonds. Stel dat het fonds een gemiddeld rendement haalt van 5% over 10 jaar, mi nus de jaarlijkse inflatie van 2%. Na 10 jaar hebt u een rendement van bijna 15.593 euro (€ 12.291 verrekend met inflatie). Na 20 jaar aan hetzelfde gemiddelde rendement van 5% wordt dit 41.274 euro (€ 27.776 verrekend met 2% inflatie). 1 Beleggen is dus veel meer een kwestie van regelmaat en tijd dan van een fors beginkapitaal. Wat brengen Amerikaanse aandelen op lange termijn op? Aswath Damodran van de Stern School of Business berekende de gemiddelde jaarlijkse return van de belangrijkste Amerikaanse aandelen (S&P500) op basis van de Federal Reserve Database. 2 Kort U moet niet rijk zijn om te beleggen. Door de inflatie kunt u zich wel arm sparen. PERIODE GEMIDDELDE JAARLIJKSE RETURN 1928-2016 11,42% 1967-2016 11,45% 2007-2016 8,65% Kies voor een bank die ook fondsen van derden aanbiedt, en niet alleen aakoopmaar ook verkoopadvies geeft. Stem uw beleggingen af op uw unieke persoonlijke profiel. Mik voor beleggingen op de langere termijn (meer dan 5 of zelfs 10 jaar). Belgen houden korte termijn voor ogen Een meerderheid van de Belgen houdt minder dan 5 jaar voor ogen als beleg - gingstermijn. Slechts een minderheid mikt op meer dan tien jaar, en amper 8,5% belegt voor meer dan 20 jaar. 3 > 20 jaar < 20 jaar < 10 jaar 7,9% 8,5% 31,7% Kies voor de bank met de laagste kostenstructuur. < 5 jaar < 3 jaar 23,5% 28,3% 1 Bron: Deutsche Bank België. Deze voorbeelden berusten op gesimuleerde, in het verleden behaalde resultaten van twee gemengde fondsen. Het gemiddeld brutorendement van deze fondsen over een periode van 20 jaar bedroeg 5%. Indien rekening zou worden gehouden met provisies, vergoedingen en andere lasten of belastingen, zou dit een negatieve impact hebben op het rendement. Het voorbeeld wordt uitgedrukt in euro. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Beleggingen zijn blootgesteld aan risico’s. Hun waarde kan zowel stijgen als dalen en het is mogelijk dat de beleggers het bedrag van hun belegging niet kunnen recupereren. 2 Bron: http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/histretSP.html 3 Bron: Profacts, enquête onder 621 Belgen, juli 2017 Elke ongeoorloofde kopie is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Produpress NV.