Miles

Views
4 years ago

Miles Gentleman Driver's Magazine #26

 • Text
 • Zoute
 • Jaar
 • Rally
 • Heel
 • Nieuwe
 • Goed
 • Concours
 • Waar
 • Tussen
 • Meest
Miles #26 Special Zoute Grand Prix

PUBLIREPORTAGE 4 redenen

PUBLIREPORTAGE 4 redenen waarom de Belg niet goed belegt Uit de beleggingsenquête 1 blijkt dat nogal wat beleggers zondigen tegen de basisprincipes van beleggen. We zetten de verontrustende feiten op een rij, en geven aan hoe het wél moet. 1 Uw bank kent u onvoldoende Slechts 33% van de Belgen stelt dat zijn bank een beleggersprofiel heeft dat bij hen past. Slechts 44,5% van de beleggers heeft de indruk dat zijn bank hem persoonlijk kent en weet wat zijn financiële doelen zijn. Dat is niet verwonderlijk als u weet dat de standaard beleggingsprofielen van de grootbanken geen rekening houden met het feit dat cliënten verschillende objectieven tegelijkertijd kunnen nastreven en dat die objectieven doorheen de tijd kunnen veranderen. Een deel van het kapitaal beschermen en een ander deel laten groeien, bijvoorbeeld. Vaak hebben banken er ook nauwelijks belang bij om hun klanten echt te kennen, omdat hun eerste doel is de eigen huisproducten te verkopen. Wil u betere service? Kies dan voor een bank die een uniek persoonlijk profiel opstelt, aangepast aan uw behoeften, zoals het Financial ID van Deutsche Bank. Kies voor een bank die ook producten van andere financiële dienstverleners aanbiedt en er objectief advies over verstrekt. 2 Spaart u te veel? Te veel sparen, kan dat? Toch wel. Op een spaarrekening verliest u momenteel koopkracht omdat de inflatie hoger is dan de rente die u voor uw spaargeld krijgt. Kunt u het zich permitteren om uw gehele financiële reserve te laten ontwaarden? Uiteraard moet u een deel van uw geld (pakweg 3 tot 6 maanden loon) te allen tijde beschikbaar hebben, en daarvoor is een spaarrekening het meest geschikt. Daarnaast kan het aangewezen zijn om een som voor lange tijd te beleggen. Maar de Belg is erg gericht op de korte termijn: 51,8% van de beleggers hanteert een beleggingshorizon van minder dan 5 jaar. Slechts 16,4% is bereid om geld gedurende 10 jaar of langer te beleggen. Ons advies? Indien uw financieel pro fi el het toelaat, wees dan tegendraads en mik op de lange termijn. 3 U krijgt onvoldoende advies 32,8% van de respondenten uit de enquête geeft aan dat zijn bank naast aankoopadvies ook verkoopadvies geeft. Dat betekent dat dit in bijna 70% van de gevallen niet of onvoldoende gebeurt. Nochtans is verkoopadvies cruciaal wanneer een belegging niet langer goed presteert of niet langer in de portefeuille past. Kies dus voor een bank die naast aankoop- ook verkoopadvies geeft. DEUTSCHEBANK.BE Elke ongeoorloofde kopie is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Produpress NV.

4 Uw beleggingen zijn onvoldoende gespreid Zo’n 40% van de Belgen spreidt zijn beleggingen niet. 42,2% van de beleggers spreidt zijn beleggingen niet in de tijd. 41,9% van de beleggers spreidt zijn beleggingen niet over verschillende uitgevers. En 39,3% spreidt zijn beleggingen niet over verschillende regio’s, sectoren of activaklassen (aandelen, obligaties, deviezen, …). Een goede spreiding en diversificatie is nochtans een van de basisprincipes van goed beleggen. Door periodiek te beleggen en maan delijks een vast bedrag te beleggen, kunt u uw beleggingen spreiden in de tijd. Wanneer u kiest voor een bank die niet enkel huisfondsen aanbiedt, maar via het systeem van open archi tectuur ook producten van derden verkoopt, wordt het makkelijker om uw beleggingen goed te spreiden. Kort Kies voor een bank die u en uw financiële doelstellingen goed kent. Ga indien uw financiële situatie het toelaat voor een combinatie van sparen en beleggen. Kies voor een bank die naast aankoopook verkoopadvies geeft. Zorg voor voldoende spreiding van uw beleggingen, ook over verschillende uitgevers. Wat banken doen 20% Slechts 20% denkt dat zijn bank opkomt voor de belangen van de klant. Slechts 44,5% denkt dat zijn bank hem persoonlijk kent en weet wat zijn financiële doelen zijn. Slechts 33,6% denkt dat zijn persoonlijk adviseur een expert in beleggingen is. Slechts 32,8% van de beleggers krijgt niet alleen aankoop- maar ook verkoopadvies. Wat klanten willen 33,6% 32,8% 44,5% 57,9% van de klanten verwacht dat hun bank hen iets bijleert over bankieren en beleggen. 54,4% 54,4% wil efficiënte tools om beleggingen online te beheren. 47,6% 57,9% 47,6% wil dat zijn bank ook producten van andere instellingen aanbiedt. Belg spreidt beleggingen onvoldoende Ik spreid mijn beleggingen in de tijd. AKKOORD Ik spreid mijn beleggingen over verschillende uitgevers. AKKOORD Ik spreid mijn beleggingen over verschillende regio’s/sectoren/activaklassen. AKKOORD 57,8% 58,1% 60.7% Terwijl spreiding en diversificatie erg belangrijk zijn om het risico bij beleggen te beperken, verklaart slechts een kleine 60% van de respondenten dit principe ook toe te passen. 1 Bron: Profacts, enquête onder 621 Belgen, juli 2017 Elke ongeoorloofde kopie is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Produpress NV.