Miles

Miles #36 - RESTER - Réinventer sa manière de bouger
Miles Gentleman Driver's Magazine #34
Miles Gentleman Driver's Magazine #34
Views
2 years ago

Miles Gentleman Driver's Magazine #29

 • Text
 • Elke
 • Produpress
 • Ongeoorloofde
 • Kopie
 • Strikt
 • Verboden
 • Voorafgaande
 • Schriftelijke
 • Toestemming
 • Onze
Miles #29 Relax Special Summer

HET WHATSAPP INTERVIEW:

HET WHATSAPP INTERVIEW: GEORGES ROUSSE GEORGES ROUSSE VIRGINIE DE BORCHGRAVE Georges Rousse (Parijs, 1947) is een nomadische kunstenaar die de wereld afreist naar de plaatsen waar hij gevraagd wordt om een werk uit te voeren. Een merkwaardige kunstenaar die zich voedt met de ontdekking van het andere: landschappen, plaatsen, mensen, culturen. Een tegelijk fysieke en intellectuele kunstenaar. Een alchemist die de grenzen in de eerste plaats, een verzamelaar van plaatsen, zoals hij zichzelf omschrijft. Virginie de Borchgrave Dag Georges! Ik wil je al meteen bedanken om open te staan voor dit format Kun je ons in een paar woorden je werkwijze uitleggen. 13:32 Ik bezoek graag verlaten plekken, die ik dan fotografeer. Op een dag heb ik beslist om me die plaatsen toe te eigenen. Ik vorm ze om. Door te gaan schilderen onstaat een vorm: vierkant of rond... Zodra de vorm geschilderd is, op de muren, het plafond, neem ik een foto als aanstaande herinnering aan deze plaats die vernietigd gaat worden. Het geheugen van mijn installatie. 13:35 Vanwaar die interesse in verlaten/vergeten plaatsen? Mijn vader was een militair en we hebben altijd in garnizoensplaatsen gewoond, in grensgebieden waar er tal van militaire ruïnes waren. Samen met mijn broer hebben we er veel gespeeld. Later ben ik ze gaan fotograferen. Ik heb trouwens altijd verlaten industrieterreinen verkend, maar ook antieke ruïnes, bijvoorbeeld toen we in Nice woonden waar ze even belangrijk zijn als de forten buiten de stad. 13:38 13:40 Om je werk te beschrijven duiken vaak dezelfde woorden op zoals ‘in situ’, solitair en participatief, vergankelijk, immaterieel, ongrijpbaar, deconstructie, helder, zintuiglijk, virtueel, enz. Kies er een uit die je het meest aanspreekt en... wel, laat je gaan! 13:44 Nice heeft welbepaald een sterke horizon met heel verzadigde kleuren. Het schitterende licht heeft een indruk op mijn netvlies achtergelaten. Volgens mij heeft dit licht me licht: ik heb het tot de kern van mijn kunst gemaakt. 13:48 Eenzaamheid zou mijn tweede woord zijn, voor de wandelingen die ik alleen door de bergen heb gemaakt. verlaten plek te bevinden om ze te transformeren. Elke plaats is mijn vergankelijk atelier geworden. 13:49 Je voelt een onderliggende spiritualiteit in je werk. 13:55 Nu het kernidee, de anamorfose of vormverandering? Op welke manier is ze typerend in je werk? 13:58 Ik hou van de bespiegelende kracht die verlaten plaatsen uitstralen wanneer ze gaan worden afgebroken, wat ik dan omvorm tot er alleen maar een foto van overblijft. Het is alsof de relatie tussen schilderkunst, architectuur 13:58 vanuit het oogpunt van mijn fototoestel. Ik laat mijn vormen in de ruimte overgaan van een driedimensionale toestand naar een tweedimensionale. Het is een tekening in de ruimte. De vormverandering die dat beeld bevreemdend maakt. Wannneer je mijn foto´s bekijkt, dan zijn ze vlak en je kunt je niet verplaatsen naar het kijkpunt behalve als je het beeld benadert vanuit de overtuiging dat de tekening echt bestaat en niet het resultaat is van een handige montage op de computer. Dat is het moment waarop je stilstaand de foto betreedt en ze uit elkaar haalt om het mechanisme te begrijpen... Beginnen we te mediteren? 14:08 Dit weerlegt de opvatting van sommigen die geloven dat hedendaagse kunst ‘gemakkelijk’ te maken is! 14:10 Temeer omdat mijn werk heel fysiek is om erin te slagen de ruimte om te buigen... 14:12 Ombuigen tussen aanhalingstekens! 14:13 De term alleen spreekt al voor zich Wat de foto betreft, het moment van de opname, apotheose, de ultieme uitvoering van al wat je je hebt voorgesteld, gebouwd, verwezenlijkt... Laat ons ‘s meevoelen wat je beleeft wanneer je de foto maakt en je het resultaat ziet 14:18 80 Elke ongeoorloofde kopie is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Produpress NV.

SUBCULTURE Ik plaats mijn technische camera op het gekozen gezichtspunt en ik begin de lijn in ruimte te vormen op alle oppervlakken die via het toestel zichtbaar zijn. Ik heb het lange tijd alleen gedaan; ik had de indruk een territorium af te bakenen en het me toe te eigenen. Vervolgens schilder ik alle zichtbare oppervlakken vanaf het gezichtspunt. Dit kan verscheidene dagen duren. Die hele tijd geniet ik van de afzondering die het gebouw met biedt. Ik stel me open voor de omgevingsgeluiden, het geroezemoes in de wijk maar ook de verandering van het licht. Zodra de vorm geschilderd is, neem ik de foto op een gekozen ogenblik. Gegrepen door de getransformeerde ruimte, wacht ik op het ideale moment, ik stop met ademhalen, mijn ogen tasten de ruimte af om niets aan het toeval over te laten... Wanneer mijn geest met mijn getekend project versmelt, kan ik de knop indrukken. Ik krijg de indruk van een verhelderend inzicht... Er is iets verschenen. 14:28 Misschien ben je dan ook in levitatie... zoals het verkregen resultaat 14:33 Ik ben de ruimte geworden.. 14:38 voorstelling. 14:39 Het spreekt bijna voor zich dat ik het project voor Emines heb aanvaard na door al deze lege ruimten te hebben gewaad. Ik heb mijn eerste project gebaseerd op de geometrie en de mathematica die artilleristen gebruiken, maar eveneens op de driehoekige vorm van de vesting. Ik heb daarom drie vormen getekend: een vierkant, een cirkel en een driehoek die de zaal doorkruisen, een overwelfde zaal met een soort metalen platen die uit het plafond komen en de ruimte een agressieve indruk geven. De vormen zijn zwart en vormen een paar met de gekalkte muren waarvan stalactieten afdruipen. Het beeld is al van nature beladen, de zwarte vormen vereenvoudigen de lezing ervan. 15:01 De organisatoren van het project hebben me een dossier over het fort gegeven met het verhaal van een artillerist die soldaat is geweest tijdens de oorlog van 14-18. Ik heb zijn contouren getekend en vervolgens heb ik de hulp gekregen van enkele vrijwilligers om op de muur met de hand, met Oost-Indische inkt een tekst te schrijven die er nu uitziet als een kromme schaduw in de overwelfde gang die naar de artillerieruimtes leidt. 15:04 De derde installatie wordt een dubbele concentrische ring die de aandacht op de ingang van het fort zal richten: een houten bouwwerk, een volledig geanamorfoseerd - dus van vorm veranderd - beeldhouwwerk dat zich over meerdere meters zal uitspreiden. 15:06 Het is mijn manier om op een plaats ‘te wonen’... En daarna verlaat ik de plaats en laat ze aan haar verloedering over. Voor mij is de plaats een foto. 14:40 14:41 Je bent een atypisch kunstenaar, Georges, die onze waarneming van de dingen in vraag stelt via een onvoorstelbaar evenwicht tussen het materiële en spirituele. Ik wens je nog een lange weg te gaan in deze wereld naast alle ‘vergeten’ plaatsen 15:12 Van tot via , , , , , , , de , , , , , , , , , , , en vandaag en : je wordt overal gevraagd! Vertel ons over het Fort d’Emines in Namen waar we uitzonderlijk - van 7 juli tot 11 november 2018 - drie van je laatste realisaties kunnen zien 14:43 Dank je, GR. 15:14 georgesrousse.com Elke ongeoorloofde kopie is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Produpress NV. 81