Miles

Views
2 years ago

Miles #37 - WELZIJN IS MOOI ZIJN

 • Text
 • Schoonheid
 • Toestemming
 • Schriftelijke
 • Voorafgaande
 • Verboden
 • Strikt
 • Kopie
 • Ongeoorloofde
 • Produpress
 • Elke
Miles #37 - WELZIJN IS MOOI ZIJN

INTERVIEW: STÉPHANE DE

INTERVIEW: STÉPHANE DE GROODT STÉPHANE DE GROODT, EEN MAN VAN ZIJN TIJD Deze russelse auteur, acteur, filmmaker en autocoureur bedenkt telkens opnieuw een andere versie van zichzelf en heeft onlangs, in een samenwerking met zijn vriend-chocolademaker ierre arcolini, zijn gamma confituren gelanceerd onfiNure (een woordspeling op confinement, dat onze ranstalige landgenoten gebruiken voor lockdown) oris odesch ©Triptyque by Sebastien Van de Walle 38 Elke ongeoorloofde kopie is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Produpress NV

Vertel ons meer over dit solidariteitsproject dat je tijdens de lockdown hebt gelanceerd! n plaats van de coronacrisis te becommentariëren, had ik zin om bij te dragen tot het collectieve elan door dit goede doel vorm te geven. et idee bestond erin om elke pot confituur te verbinden met een persoonlijkheid uit de ranse cinema die ons zijn fruit bezorgt. arole ouuet heeft bijvoorbeeld de passievrucht gekozen, Virginie Efira vijgen en Dany oon rabarber... ierre heeft vervolgens de vrije hand gekregen om de vruchten op zijn eigen manier te verwerken. e vindt het hele gamma op zijn website, maar ook in de rekken bij de russelse delicatessenwinkel ob of bij traiteur Dans la ort en La rande Epicerie de aris. Hoe kijken de mensen vandaag naar jou in vergelijking met de tijd dat je nog een anonieme piloot was? k heb ondervonden wat mediatisering betekent zodra ik races begon te winnen, interviews moest afleggen, mijn gezicht in de kranten zag, handtekeningen ging uitdelen aar de mediatisering van tv en film neemt nog andere afmetingen aan. oen ik piloot was, moest ik ervan kunnen leven en ik deed meer moeite dan vandaag. egenwoordig heb ik de neiging om me op de achtergrond te begeven, want hoe meer ik in de schijnwerpers sta voor wat ik doe, hoe meer ik me in de schaduw plaats voor wie ik ben. De blik van de anderen is veranderd met het schrijven, met mijn boeken. Dat literaire succes heeft de aandacht met reuzenschreden doen toenemen. Hoe kijk je tegen die carrièreswitch aan? k heb me altijd meerdere versies van mijn leven voor ogen gehouden. oen ik jonger was, wou ik absoluut autoracer worden, maar ik dacht al aan schrijven of toneelspelen of acteren voor de camera. k ben nog altijd autocoureur in mijn hart in die zin dat ik me nog altijd competitief opstel en ernaar streef om wedstrijden te winnen. k heb nooit die geestesgesteldheid de rug toegedraaid en nog minder de persoon die ik was. et is eigenlijk geen carrire switch, maar een voortzetting van dromen die ik als kind al koesterde. Welk deel van jouw traject maakt je het meeste trots? ijn kinderen, mijn twee dochters. k heb moeite om trots te zijn over wat ik doe, want met trots ga je op je lauweren rusten. En rust roest. k ben vooral heel blij dat ik mijn kinderdromen heb waargemaakt. Er zijn natuurlijk momenten uit mijn carrire waar ik niet trots op ben, maar dat hoort erbij. Had je als jongere een idool of een rolmodel? k was heel gevoelig voor het discours van acues rel. k heb hem ontdekt via mijn schoonvader, een onderzoeker die indruk op me gemaakt heeft met zijn geleerdheid. f het nu in zijn liederen was, in zijn woorden of de manier waarop hij zong, er was altijd een soort overlevingsdrang in elk moment en bovenal, een discours over het leven. Dat is bepalend geweest voor de manier waarop ik naar de dingen kijk, opsta en ervoor ga, risicos neem. et gevaar bestaat erin bij de pakken te blijven zitten, dat komt allemaal van rel. ijn favoriete lied is trouwens La ute (de zoektocht, nvdr.). n de sport is acky ck mijn voorbeeld, een levende legende met klasse. De tred die hij erop nahoudt is te gek. ij is natuurlijk een autocoureur, maar hij heeft de persoonlijkheid van een film- of een stripheld. ij heeft een uitzonderlijke carrire doorlopen en toch is hij heel bescheiden gebleven. Daarom heeft hij het zover geschopt. escheidenheid is van belang. Door jezelf elke dag opnieuw in vraag stellen, kun je succesvol worden in je vak. et is een afgezaagd deuntje, maar verworvenheden heb je nooit, nooit, nooit. Ben je ontvankelijk voor het selfies-gebeuren? Of leef je liever onzichtbaar? a, ik ben beschikbaar. k ben er allemaal zo laat mee in contact gekomen. k knijp me nog steeds in de arm wanneer ik een fantastische rol krijg voorgesteld of als ik zie dat iemand mijn boeken koopt. k kan de mensen niet genoeg bedanken die me gebracht hebben tot waar ik vandaag sta. Daarentegen heb ik vrienden uit het vak die een hekel hebben aan selfies. k kan dat wel begrijpen en tegelijkertijd niet helemaal, want ik ga ervan uit dat dit deel uitmaakt van het spel. Wat vind je het lastigste aan beroemd zijn? oms wordt de afstand wel heel klein, wanneer mensen aannemen dat je hen toebehoort, omdat je beroemd bent en in hun buurt bent. et soort familiariteit van mensen die je direct kussen of tutoyeren, dat werkt op mijn zenuwen. Hoe omschrijf je beroemdheid? et woord wordt vaak misbruikt. eroemde mensen hebben geschiedenis geschreven, zoals inston hurchill, of het gaat over merikaanse sterren. n merika heb je sterren. Dat zijn mensen waar je geen toegang toe hebt. Leonardo Di aprio is zon star, maar eigenlijk zijn er niet veel. et zijn mensen die gevierd worden, bijna aanbeden. elf ben ik tot op een zekere hoogte beroemd, maar ik ben geen celebrity en ik heb geen zin om daar in mee te gaan. k wil geen standbeeld zijn. Het beeld dat je in de media van jezelf ziet, stemt dat overeen met hoe je jezelf ziet? k antwoord wel graag op sommige vragen die me gesteld worden, want zo ontdek ik mezelf ook. ls journalisten hun werk goed doen en hun weergave in de kranten me weerspiegelen, dan zeg ik goed gedaan. Vergelijk het met een karikaturist die je portret tekent. emand anders maakt zich jouw beeld eigen. el, net zoals er goede en slechte karikaturisten zijn, heb je goede en slechte journalisten. aar ik moet toegeven - zelfs al kan zoiets snel veranderen - dat ik het geluk heb om positief onthaald te worden door de media. De journalisten heb het nogal goed voor met mij. Wat antwoord je aan hen die zeggen dat ‘beroemdheid mooi maakt’? ver het algemeen word je niet beroemd op je en tijdens je puberteit ben je niet altijd op je mooist. et de tijd die verstrijkt, is het niet zozeer de beroemdheid die mooi maakt, maar wel het feit dat je geluk hebt, vooral als man, om mooier te worden met de leeftijd. e kunt beroemde mensen volgen in de media waardoor je makkelijk een vergelijking kunt maken, maar in principe kun je dat voor iedereen doen. ensen worden beter met de leeftijd. Nu maakt beroemdheid mooi als je verleidelijke dingen doet. En aangezien het per definitie een verleidersvak is, zijn de mensen aantrekkelijk. Dat uit zich vooral in de manier waarop je het vak benadert en niet door dik te gaan doen. Daar zie je de schoonheid. acues rel was mooi door zijn intelligentie, door zijn manier waarop hij in het leven stond en door zijn fascinerende denkwijze, terwijl hij fysiek gesproken niet binnen de gewone schoonheidsnormen viel. etzelfde voor erge ainsbourg. Als afsluiter, wat betekent het een man te zijn in 2020? ro vrouwen zijn! Elke ongeoorloofde kopie is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Produpress NV 39