Miles

Views
4 months ago

Miles #40 - EEN VOOR ALLEN

 • Text
 • Jaar
 • Schriftelijke
 • Voorafgaande
 • Verboden
 • Kopie
 • Ongeoorloofde
 • Produpress
 • Toestemming
 • Strikt
 • Elke
Miles #40 - EEN VOOR ALLEN

TALK

TALK INTERSECTIONALITEIT: EEN FENOMEEN OM NADER ONDER DE LOEP TE NEMEN Op zich zouden afwijkingen van het gangbare juist rijkdom moeten brengen. Maar dat is alleen in theorie, want in de praktijk hebben een zwarte homoseksuele vrouw of een sikh met een beperking niet dezelfde kansen als anderen. Er is sprake van een opstapeling van discriminatie. Dat is het principe van intersectionaliteit en heel wat knappe koppen hebben zich al over dit onderwerp gebogen. Nicolas Mauclet 64 Elke ongeoorloofde kopie is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Produpress NV

Sociale verschillen als geloof, klasse, geslacht, seksuele oriëntatie, afkomst, huidskleur, generatie en lichaamsbouw worden niet los van elkaar gezien, maar in combinatie leiden ze juist tot grotere ongelijkheid. Dit fenomeen wordt bestudeerd door de sociologische discipline die in 1989 werd ontwikkeld door de Afro-Amerikaanse feministe Kimberlé Williams Crenshaw. Zij onderzocht de gevolgen van de intersectionaliteit van seksisme en racisme waarvan Afro-Amerikaanse vrouwen het slachtoffer waren. Het begrip is vervolgens in de jaren 2010 uitgebreid, dus nog maar zeer recent. Hier volgen een aantal boeken die dieper ingaan op deze kwestie. ‘Can the monster speak?’ door Paul B. Preciado ‘Women, race & class’ door Angela Davis ‘Pour l’intersectionnalité’ door Sarah Mazouz en Eleonore Lepinard Twee sociologen, de een gespecialiseerd in feministische bewegingen en gendertheorie, de ander gespecialiseerd in antidiscriminatie door middel van etnografisch onderzoek: Eleonore Lepinard en Sarah Mazouz bieden een complete gids over intersectionaliteit. Vanaf het moment dat het concept dertig jaar geleden werd ontwikkeld tot aan de recente kritiek erop, hebben zij het concept verdedigd als middel voor het ontwikkelen van een effectieve maatschappelijke hervorming. Filosoof en onderzoeker Paul B. Preciado werd in 1970 geboren als Béatriz Preciado in Spanje onder Franco. Voor zijn transitie en voordat hij uitkwam voor zijn identiteit als transgender, was hij partner van Virginie Despentes. Momenteel geldt hij als een belangrijk figuur in de queerbeweging in Frankrijk. Dit boek is een bewerking van zijn lezing in november 2019 voor 3.500 psychoanalisten tijdens de internationale dagen van de École de la Cause freudienne (ECF) in Parijs. Wat heeft dat ermee te maken? Hij sprak daar over de huidige maatschappij die gebaseerd is op de binaire principes van de tegenstellingen tussen zwart-wit, man-vrouw... waar hij vraagtekens bij zet. ‘Het is tijd om van de bank af te komen, om de straat op te gaan en het discours te collectiviseren, lichamen te politiseren, seksualiteit te ontdoen van binaire principes en over te gaan tot de dekolonisatie van het onbewuste.’ Uitgefloten door zijn publiek kon hij de presentatie van zijn manifest niet eens afmaken, vandaar dat hij overging tot publicatie om de discussie niet te laten stranden. ‘La pensée straight’ door Monique Wittig ‘Lesbiennes zijn geen vrouwen.’ Met deze zin begon Monique Wittig in 1978 haar voordracht over ‘straight denken’ (op basis van heteronormen). Met deze shockerende voordracht wilde zij het ’natuurlijke’ van heteroseksualiteit aan de kaak stellen. Volgens haar is dit geen natuurlijk gegeven, maar het resultaat van een beleidsconstructie. We moeten dus afstand doen van het denken in normatieve en vervreemdende binaire categorieën. Als lesbienne ben je een outlaw in een door heteronormen beheerste maatschappij. Een uitnodiging om na te denken over nieuwe sociale functies. Een theorie die ingesleten codes opschudt en nu nog steeds tot ophef leidt! In dit boek geeft de beroemde, strijdbare Amerikaanse historica een kritische en diepgaande analyse van de conflicten die zich hebben voorgedaan tussen het feminisme en de emancipatie van de zwarte bevolking. Zij pleit voor solidariteit tussen beide bewegingen om een gezamenlijk doel te bereiken: een einde van de sociale onrechtvaardigheid en van het kapitalistische systeem. Als zwarte vrouw wil zij haar identiteit volledig omarmen zonder de kenmerken waaruit deze is opgebouwd te hoeven ontkennen of tegen elkaar uit te spelen. Deze tekst die in 1980 werd geschreven is nog steeds erg actueel en klinkt zelfs luider dan ooit. Elke ongeoorloofde kopie is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Produpress NV 65