Miles

Views
4 months ago

Miles #43 - TIM BOURY *** CHEF

 • Text
 • Jaar
 • Schriftelijke
 • Voorafgaande
 • Verboden
 • Strikt
 • Kopie
 • Ongeoorloofde
 • Produpress
 • Toestemming
 • Elke
Miles #43 - TIM BOURY *** CHEF

Elke ongeoorloofde kopie

Elke ongeoorloofde kopie is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Produpress NV

EDITO Gratis bijlage bij AutoGids Cover Tim Boury © Studio JPO Een productie van ProduPress NV Generaal Dumonceaulaan 56 1190 Brussel Tel. 02/333.32.60 Verantwoordelijke uitgever Tanguy Rousseaux Generaal Dumonceaulaan 56 1190 Brussel Hoofdredactie Serge Vanmaercke Adjunct-hoofdredacteur Xavier Daffe Eindredactie Karin Laporte Redactie en medewerkers Sofie lbrecht, en erremans, avid anssens, oris odesch, ominiue Simonet, Serge anmaercke, Chris ermuyten en ichel erlinden Lay-out Floriane Donnet Digitale beeldbewerking homas eScrainier Commercieel directeur arina acobus Advertentiedienst icolas an Frausum, nvanfrausumprodupress.be, Frank ebrauer fdebrauerprodupress.be Boekhouding Evelyne Van Loocke evanloockeprodupress.be Uitvoerige beleefdheid e leven al een tide in een digitale ereld aar elke dinosaurus die nog gebruikmaakt van e-mail de grote opvolger van onze schriftelike mededelingen die e tot ergens in de aren onder een gefrankeerde enveloppe per post verzonden als intro van elk verzonden bericht bedolven ordt onder hoopvolle gelukensen aller aard. ensen die hi bovendien, het liefst met krachtige bevlogenheid. beantoordt. e meestal veel kortere sms-, essenger- of hatsppberichten laten deze talige omzichtigheid aan zich voorbigaan. elukkig maar, zou ik zeggen. aten e na de aanspreking meteen ter zake komen n de eerste plaats richten e ons niet langer tot onze gesprekspartner met inheer, evrou, este of ee, e ensen haar of hem een oeiedag, oeieavond of groeten korteg ag. e dossen die begroeting al dan niet uit met de naam van deze laatste. enminste, als e ons niet tevredenstellen met een simpele ey of i. n dan volgen de zoetige formules. k hoop dat e gezond en el bent, opelik stel e het goed en had e een mooie zomer, k hoop dat alles goed gaat en dat e hebt genoten van een mooi zonnig eekend, dat e na de zomer het erk met hernieude moed hebt hervat, dat e eek goed is gestart en ga zo maar door. anneer het hart spreekt, ok. aar als het om een pro formaformulering gaat, geef ik nog eerder de voorkeur aan de ouderetse beoordingen. is repetita non placent. n zin of haar antoord zal de net gevleide zich vanzelfsprekend uitsloven om zin dank voor zoveel bezorgdheid vanege zin gesprekspartner op een best familiaire toon uit te drukken, vervolledigd met de hoop dat alles met ou ook goed gaat, en vervolgens kunnen de tee doorkletsen. eb e daar zin in i dezen it alles om te zeggen eneer, evrou, este lezer, este lezeres, este vrienden, iet per brief, noch per e-mail, sms, essenger- of hatsppberichte, maar via de elkomstpagina van dit magazine zonder oeiedag, en nog minder ey i of oi stel ik in de paginas die hier volgen een nieu nummer van iles voor. et redactieteam heeft er alles aan gedaan om bi de samenstelling ervan steeds in gedachte te houden dat plezier een ernstige zaak is ooral deze dagen. Zelfs als niet in allerbeste vorm verkeert, geen mooie zomer hebt gehad, als niet alles rozengeur en maneschin is of de eek eerder in mineur is gestart, hoop ik dat hier en daar een ondererp vindt dat prettig aanspreekt. et spit me, maar in feite is dat de enige, doch zeer oprechte ens die ik tot ullie richt. et vriendelike groeten, Serge Vanmaercke serge.vanmaerckegmail.com voor de dinosaurussen onder ons. Elke ongeoorloofde kopie is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Produpress NV 7